בעקבות הנדידה הגדולה בקניה

8 ימים | 06-13/08/2019 | $3365 לאדם בהרכב זוגי | הדרכה בעברית