תודה לגיגי על טיול קסום בלפלנד

ניצה ואני טיילים ותיקים,
היינו גם פה, היינו גם שמה,
אבל לפלנד עם גיגי שווה פי כמה וכמה.

כמו אמא אווזה,
גיגי מכנס ומכסה,
מסביר על הכל, עם המוני פרטים של ידע,
דואג שלכל פרט נתוודע.

עוסק בהיסטוריה
ממשיך בגיאוגרפיה,
מנפץ בגדול ומחבר מחדש,
לפלנד בשבילו היא סוג של מקדש.

ההנאה הייתה מושלמת
עם קבוצה ממש לתפארת,
את האוכל לא צריך במיוחד לציין,
המסע הנפלא הזה היה ממש מצטיין.

 

יובל וניצה בר-נר